Silkeborgmotorvejen

Silkeborgmotorvejen

Silkeborg Vest med Funder Kirkeby, Funder og Lysbro ligger centralt placeret ved af/tilkørsel 33 Funder på Silkeborgmotorvejen.

På vejdirektoratets informationsside om Silkeborgmotorvejen kan du bl.a. læse om støjbekæmpelse af Silkeborgmotorvejen:

"Et flertal af Folketinget har afsat midler til støjbekæmpelse i 2018." "Parterne har noteret sig, at Vejdirektoratet indenfor anlægsprojektets økonomi vil planlægge og udføre et projekt til støjbekæmpelse ved Funder Kirkeby. Dette vil ske med inddragelse af Silkeborg Kommune."

En gruppe borgere langs Silkeborgmotorvejen har taget initiativ til at danne gruppen "Tag toppen af støjen". Gruppens vision er at gøre motorvejen fra Skærbæk til Funder Kirkeby tålelig for alle byens borgere gennem dæmpning af skadelig trafikstøj og lys. Gruppen vil finde en fælles løsning og dermed gøre motorvejen til et aktiv for Silkeborg og være tiltrækkende for nuværende og nye borgere. Læs mere om gruppens arbejde her.

Den 22. november 2018 blev der afholdt informationsmøde i Funder Kirkeby angående støjafskærmning ved Funder Kirkeby. Vejdirektoratets projektleder Mike Boesen fortalte om udstrækning, højde og udseendet af den nye støjskærm. Se PowerPoint-præsentationen fra informationsmødet her.​​

Tag med på en køretur fra Hårup til Funder i 5xhastighed (Youtube - Motorvejstur) - optaget før motorvejen åbnede.

Silkeborgmotorvejen mellem Funder og Hårup (østlig retning) åbnede den 11. september 2016.

Motorvejstrækningen mellem Funder og Bording (vestlig retning) åbnede den 31. august 2012.