Funder Gymnastikforening

Funder Gymnastikforening blev etableret i 1912 og er en af egnens ældste idrætsforeninger.

Funder GF

Funder Gymnastikforening

I Funder GF har nedenstående afdelinger:

Hovedformand Funder GF
Ulla Milling, 20 90 58 60

Funder GF's Venner
Erik Lauritsen, 40 88 21 31

Badminton
Kaj Danielsen, 26 20 14 94

Fitness
Karsten Skov, 40 58 28 25

Fodbold
Rune Mangelsen, 30 30 37 17

Gymnastik
Mette Gisselbæk Kristensen, 22 43 22 99

Håndbold
Anders Knudsen, 40 43 00 51

Volleyball
Joan Meldgaard, 21 91 70 98

Se nærmere på Funder GFs hjemmeside.


Opfordring fra Funder GFs hovedformand - giv en hånd med og bidrag til fællesskabet


Jeg hedder Ulla Milling og jeg er nyvalgt formand for Funder GF hovedafdelingen. Jeg glæder mig til, sammen med det nye hovedudvalg, at komme i gang med arbejdet.  

Mange spørger hvad hovedudvalget egentligt er. Og det kan jeg godt forstå. Udover at være ”paraplyen” over afdelingerne er det også hovedafdelingen, der står for klubhuset og for kantinen. Og så alt det andet. Der findes ikke en præcis formulering af hvilke opgaver og hvilket ansvar, som hovedudvalget og afdelingerne hver især har. Og derfor har det nye hovedudvalg som en af de første opgaver sat sig for, at få det fastlagt.

Funder er et område, der de sidste godt 5 år har gennemgået en kraftig vækst og det ser ikke ud til at stagnere foreløbigt. Kommunen har besluttet, at skolen og børnehaven skal udbygges, og vores forening er under pres for at kunne tilgodese alle de nye, der heldigvis gerne vil være en del af vores forening. Men vi er udfordret med kun at have en hal til rådighed. Der pågår i kommunalt regi for tiden et arbejde med at få løst udfordringerne og lavet den bedste løsning pt. Desværre må vi erkende, at det i bedste fald varer et par år inden vi har en hal 2 til rådighed. For både Funder GF og lokalrådet er det en opgave, der har høj prioritet, så vi kan få skabt de bedste fysiske forhold for vores forening og lokalområde.

Funder GF drives af rigtigt mange frivillige, både i bestyrelserne, som trænere og som hjælpere ved arrangementer. Uden alle ville vi ikke have en forening og det er mit håb, at der blandt de mange både nye og gamle beboere i Funderområdet fortsat vil være mange, der vil give deres bidrag. Uanset om det er små eller store bidrag. Jeg ser gerne, at vi har rigtigt mange frivillige, der hver især har mange små overkommelige opgaver. Så det er sjovt at bidrage til fællesskabet. Jeg vil derfor opfordre alle til at give en hånd med her og der, hvor det efterspørges. Og ikke være bange for at række hånden op i frygt for at man får et kæmpe læs opgaver ene mand.

Jeg vil sammen med hovedbestyrelsen arbejde for at vores forening bliver gearet til at følge med den vækst, Funder er i. Vi er i hovedafdelingen enige om, at give hele foreningen et ”servicetjek”, hvor vi løfter alle sten og ser, om det nedenunder er som det skal være. Eller om der er behov for at gøre noget andet og måske iværksætte nogle nye tiltag. Vi skal udvikle og tilpasse vores forening til nutiden og nutidens ønsker og krav. Der er masser af spændende opgaver, vi kan give os i kast med. Og selv om iveren og engagementet er tilstede, så er vi i hovedbestyrelsen også frivillige, og de fleste har også mange opgaver i deres egne afdelinger. Derfor må vi acceptere, at det ikke sker over natten, men er en proces, som tager lidt tid. Vi går i gang med at løfte de første sten – jeg glæder mig til at være med og give mit bidrag, så Funder GF fortsat vil være den foretrukne forening for alle i Funder og omegn.

Ulla Milling, august 2019