Funder Lokalhistoriske Forening

Foreningens formål er at indsamle lokalhistorisk materiale, der kan belyse samt udbrede kendskabet til Funder sogns historie ved udadvendt virksomhed.

Funder Lokalhistoriske Forening

Bestyrelsen  -efter konstituering d. 2. maj 2022:

Formand: Karin Pape Kristensen, 40 29 44 80, funderlokalhistorisk@gmail.com

Næstformand: Willy N. Fisker, 21 70 46 27, willy@selandia-trailers.dk

Kasserer: Villi Bak Hansen, 50 49 60 79, villijorn@gmail.com

Medlem: Inger Buchreitz, 20 78 51 28, ingerb38@gmail.com

Suppl., sekretær Birgit Bieling, 40 86 85 37, birgit373@hotmail.com

Suppleant: Ingelise Hessel, 21 40 69 37, fricka@privat.dk

Billedarkivar: Annelise R. Sørensen, 40 31 96 80 annelise-rs@mail.tele.dk

Billedarkivar: Bjarne Steen Jensen, 26 99 83 74, bsj@radiomac.dkTil medlemmerne


Vi  udsender program samt post pr. mail. 

I er altid velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer i ethvert spørgsmål angående foreningen.

FLF program 2022

FLF program 2021

FLF program 2020

FLF program 2019

FLF program 2018

Kan du hjælpe med oplysninger om disse fotos?

FLF. nyt 1 billedopgave

FLF. nyt 2 billedopgave

- så hører vi meget gerne fra dig!

Benyt venligst bsj@radiomac.dk for at kontakte Bjarne Steen Jensen.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse:
     a. formand (på lige årstal)
     b. bestyrelsesmedlemmer
     c. bestyrelsessuppleanter
     d. revisorer
     e. revisorsuppleant

8. Eventuelt

Kontingent 2023


Familie medlemskab kr. 75

Enkelt medlemskab kr. 50

Kontingent indbetales på vores konto i Middelfart Sparekasse 9860 0000580058. Husk at anføre medlemsnavn. Det er også muligt at betale ved vore arrangementer.

Alle er velkommen til vore arrangementer!