Funder Lokalhistoriske Forening

Foreningens formål er at indsamle lokalhistorisk materiale, der kan belyse samt udbrede kendskabet til Funder sogns historie ved udadvendt virksomhed.

Funder Lokalhistoriske Forening

Bestyrelsen  - valgt den 18. februar 2020:

Formand: Karin Pape Kristensen, 40 29 44 80, funderlokalhistorisk@gmail.com

Næstformand: Willy N. Fisker, 21 70 46 27, willy@selandia-trailers.dk

Kasserer: Villi Bak Hansen, 50 49 60 79, villijorn@gmail.com

Sekretær: Inger Buchreitz, 20 78 51 28, ingerb38@gmail.com

Suppl. Birgit Bieling, 40 86 85 37, birgit373@hotmail.com

Billedarkivar: Annelise R. Sørensen, 40 31 96 80 annelise-rs@mail.tele.dk

Billedarkivar: Bjarne Steen Jensen, 26 99 83 74, bsj@radiomac.dkTil medlemmerne


Fremover vil vi udsende program, samt andet post pr. mail, vi mangler en del mailadresser, så send venligst din adresse til enten formanden eller kassereren.
Er du fritaget for at modtage e-post, skal det meddeles formanden eller kassereren, så vil du fortsat modtage post fra os pr. brev.

I er altid velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer i ethvert spørgsmål angående foreningen.

FLF program 2020

FLF program 2019

FLF program 2018

FLF program 2017

FLF program 2016 

FLF program 2015

FLF program 2014

FLF program 2013

FLF program 2012

FLF program 2011

FLF program 2010

FLF program 2009

FLF program 2008

FLF program 2007

25 års jubilæum og bogudgivelse 20. januar 2013

Kan du hjælpe med oplysninger om disse fotos?

FLF. nyt 1 billedopgave

FLF. nyt 2 billedopgave

- så hører vi meget gerne fra dig!

Benyt venligst bsj@radiomac.dk for at kontakte Bjarne Steen Jensen.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse:
     a. formand (på lige årstal)
     b. bestyrelsesmedlemmer
     c. bestyrelsessuppleanter
     d. revisorer
     e. revisorsuppleant

8. Valg til FLF - Forlag:
     a. forlagsleder
     b. revisorer
     c. revisorsuppleant

9. Eventuelt

Kontingent 2020


Familie medlemskab kr. 75

Enkelt medlemskab kr. 50

Kontingent indbetales på vores konto i Folkesparekassen 9860 0000580058. Husk at anføre medlemsnavn. Det er også muligt at betale ved vore arrangementer.

Alle er velkommen til vore arrangementer!