Velkommen til Funder-Lysbro Lokalråds hjemmeside

 

Vores mål med siden er, at vi her kan få en endnu bedre kontakt med områdets beboere.

Vi har her mulighed for at orientere om de opgaver, lokalrådet arbejder med - og få respons. Vi kan også - hurtigt og let - orientere om det, der foregår i vort lokalområde, så både de, der bor her, og de, der overvejer at flytte til området, kan se, hvor mange tilbud og aktiviteter, der er i Funder-Lysbro området.

En vigtig opgave for lokalrådet er at være bindeled mellem lokalområdet Funder-Lysbro og Silkeborg kommune. Vi vil gerne medvirke til at den udvikling, der skal ske i området, foregår på en for området acceptabel måde.

Derfor har vi brug for en dialog, og den kan bl.a. foregå på hjemmesiden. Henvend dig til lokalrådet med gode ideer, spørgsmål eller hvis du har et problem, som har betydning for vort område. Så vil vi behandle din henvendelse og meddele dig, hvordan vi eventuelt vil arbejde videre med den.

Kontakt Funder-Lysbro Lokalråd