Årsberetning 2014

Ved at læse årsberetningerne kan du få et overblik over, hvad Funder-Lysbro Lokalråd har arbejdet med gennem årene. Årsberetningen for 2014 kan læses her på siden, mens der linkes til tidligere årsberetninger nederst på siden (pdf filer).

Årsberetning 2014

Formandsberetningen for Funder-Lysbro Lokalråds virke i 2014 omfatter et par måneder ud over kalenderåret.

En kvinde og fem mænd mødte op ved det første møde i lokalrådet i januar 2014. Ingen af disse havde siddet i lokalrådet før og starten blev hjulpet i gang af den tidligere formand Niels Arent og tidligere næstformand Jørn Hansen. Begge havde siddet i lokalrådet i en lang række år. Deres råd var: "Vær foran! Kom ind i beslutningsprocesserne så tidligt som muligt." Dette har det nye lokalråd søgt at leve op til samtidig med, at det nye lokalråd gerne vil agere det omdrejningspunkt i lokalområdet, der kan hjælpe de forskellige foreninger mm. Et omdrejningspunkt der med rette kan kaldes en Totempæl.

Det nye lokalråd konstituerede sig med Ib Dejgaard Pedersen, næstformand, Søren Svendsen, kasserer, Mette Toft, sekretær og Niels Christian Schou, formand. Tonny Meyer, Morten Dippel og Povl Sørensen medlemmer. Uheldigvis meddelte Morten Dippel efter et par møder, at han ønskede at træde ud og herefter indtrådte Thomas Larsen. I 2015 er der efter en dialog om opsplitning af Funder-Lysbro Lokal i to områder sådan at Lysbro skulle have sit eget. Det blev ikke godkendt af Nærdemokratiudvalget og samtidig overlod Povl Sørensen sit mandat til Anders Søgård fra Lysbro.

Formanden har deltaget i Nærdemokratiudvalgets møde for formænd i begyndelsen af året, hvor der var valg af repræsentanter til netop Nærdemokratiudvalget og hvor der var valg af to lokalrådsformænd til repræsentation i Nærdemokratiudvalget. Der har i efteråret været dialogmøde i Kjellerup arrangeret af Nærdemokratiudvalget og med indlæg af landsbyforsker fra Aalborg Universitet og vores borgmester. Der var rig lejlighed til "networking" og udveksling af erfaringer, herunder at det indimellem kan være svært at blive taget seriøst både af nogle af vores medborgere, men også af nogle af embedsmændene.

Lokalrådet har haft møder med den byansvarlige og med vejingeniøren. Emnerne har i særdeleshed handlet om vejføringerne samt etablering af 2-1 veje. Dialogen er fortsat og håbet er, at der snarligt kan findes løsninger sådan, at de bløde trafikanter tilgodeses.

Lokalrådet har ligeledes deltaget i drøftelser og møder på Rådhuset angående det nye børnehus ved skolen. Efter lidt kamp blev vi også indbudt til deltagelse i "1. spadestik". Efterfølgende har lokalrådet kæmpet kampen sammen med skolebestyrelsen og Funder GF for at få en bedre og for de bløde trafikanter mere sikker indkørsel til byggeriet med lastvogne og andet materiel. Løsningen blev, at der er etableret en midlertidig vej over den nærliggende privatejede mark. "Kampen" blev som nævnt kæmpet sammen med skolebestyrelsen og Funder GF, der begge indgår i det kommunikationsudvalg, der er etableret på initiativ af Lokalrådet, der også har etableret et internt kommunikationsudvalg.

Der er etableret Facebook side under navnet Silkeborg Vest og ligeledes er der købt domænenavnet silkeborgvest.dk. Lokalrådet arbejder intensivt for, at foreninger mm bliver opdateret på Lokalrådets hjemmeside til glæde og gavn for alle os "ved porten til Silkeborg".

Desværre er porten til Silkeborg ved kørsel ad hovedvej 15 noget skæmmet af den nedrivningsmodne ejendom ud til vejen ved den nyeste rundkørsel. Lokalrådet er i god dialog med ejeren Reitan Development A/S, der gerne vil opføre en REMA 1000 og nogle andre butikker på deres grund. De vil af forståelige årsager ikke flytte entreprenørmaskiner til adressen før der også skal bygges. Aktuelt er projektet træneret på grund af nogle udfordringer omkring gangtunnel under hovedvejen mellem Funder Syd og Funder Nord, som der er anført på de afblændede vejskilte.

Funder-Lysbro er under konstant udvikling og der er flere nybyggerier i gang. De nye beboere hilses velkommen og de vil sammen med den øvrige udvikling af området være med til at sikre skole, børnehave og hal mm. Der er igangsat aktiviteter til udredning af udbygning af hallen, som hilses velkommen, og som lokalrådet også gerne deltager i.

Lokalrådet vil bestræbe sig på at være progressivt og opdateret til bedste for alle.

2015-03-04, Niels Christian Schou, Formand

 

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsberetning 2011

Årsberetning 2010

Årsberetning 2009

Årsberetning 2008

Årsberetning 2007

Årsberetning 2006