Årsberetning 2015

Ved at læse årsberetningerne kan du få et overblik over, hvad Funder-Lysbro Lokalråd har arbejdet med gennem årene. Årsberetningen for 2015 kan læses her på siden, mens der linkes til tidligere årsberetninger nederst på siden (pdf filer).

Årsberetning 2015

Børnehuset
Kort før begyndelsen af 2015 var lokalrådet i heftig dialog med andre interessenter i forbindelse med etableringen af børnehuset i forbindelse med Funder Skole. Ikke kun på grund af byggeriet, men i særdeleshed på grund af den ugunstige etablering af kørevej langs med hallen for lastbiler mm. Det var en skoleeksempel på manglende hensyn til børnene, der skulle færdes der. Resultatet blev etablering af en kørevej fra Funder Kirkevej og op til byggepladsen. Det gav mindre gener, men den blev nok placeret mindre hensigtsmæssigt i forhold til en langsigtet løsning med parkeringspladser og adgang til hal samt børnehus.

2-1 Vej på Buskhedevej
I løbet af forsommeren blev der færdiggjort 2-1 Vej på Buskhedevej. Ingen i lokalrådet er begejstret for denne løsning. De stiplede linjer har efterfølgende vist sig meget sårbare, idet de let og hurtigt bliver slidt og ”udviskede”. Lokalrådet ”takkede nej tak” til at deltage i åbning og fejring af etableringen, idet det samtidig faldt sammen med at stort set hele Funder Kirkeby var lukket på grund af fjernvarmeetablering og fornyelse af kloak og vandledning.

Funder Kirkeby’s ny kloakering mm
Dette emne blev et sårbart og mindre mindeværdigt arbejde for lokalrådet. Ophidsede beboere og beboere, der ikke kunne respektere, at lokalrådsmedlemmer bruger deres fritid på arbejdet i lokalrådet samt, at lokalrådsmedlemmerne børn og ægtefæller ikke er en del af lokalrådet og derfor ikke skal skældes ud. Vi må opfordre til god tone. Lokalrådet har deltaget i borgermøder i Funder Kirkeby med henblik på mægling ligesom der har været stafetter til møde i Funder Kirkeby til formiddagskaffe for at gyde olie på vandene. Nu er arbejdet i Funder Kirkeby færdigt og vi håber, at alle vil blive glade for det ligesom vi tror og håber på, at også kommune og forsyning har lært noget af processen.

Planer for området
Kommunen har igangsat planer og planudredning for områdets udvikling over tid, hvilket også har sat lokalrådet i gang på dette område.

Udskiftning i lokalrådet
Lokalrådet har i årets løb mistet to medlemmer. Ib Dejgaard og Povl Sørensen. Til erstatning af Povl er Anders Søgaard indtrådt. Anders bor ligesom Povl i Lysbro, derved er der en fortsat dækning af denne del af lokalrådets område.

Opdeling af lokalrådets område
Der har været en drøftelse om opdeling af Funder-Lysbro Lokalråds område. Hvilket ikke kunne støttes af et flertal af lokalrådet og som heller ikke fandt støtte i Nærdemokratiudvalget.

Drewsensvej Vest
Der er indsendt høringssvar vedrørende Drewsensvej Vest.

Facebook
Lokalrådet har etableret en Facebook Gruppe med navnet ”Funder- Lysbro Lokalråd/ Silkeborg Vest”, hvor der pt. er 244 følgere. Antallet stiger jævnt.

Rema 1000 ved hovedvej 15
Den rømmede ejendom ved den nye rundkørsel som ejes af Reitan Development og som skal udvikles til en REMA 1000 er et trist syn, hvilket har fået lokalrådet til flere gange at være i dialog med Reitan Development i et forsøg på at presse på for en fjernelse af bestående bygninger.

Eksternt kommunikationsudvalg
Der er etableret et eksternt kommunikationsudvalgt på lokalrådets initiativ. Dette har nu virket i godt et år og har til formål at inddrage vigtige partnere i dialog med lokalrådet. Der er pt. aftalt, at kommunikationsudvalget ikke skal have mere end 3 medlemme og dækkes i dag af lokalrådet, Funder GF og Funder Skole.
På denne baggrund har det på lokalrådets initiativ været dialogmøde med deltagere fra lokalrådet samt ligeledes Frank Borch, 1. viceborgmester og skoleleder Bo Damgaard og Michael Raahauge, der er hovedformand for Funder GF. Det er i øvrigt dejligt at se, at Michael Raahauge på side 3 under ”Formanden har ordet …” i Funder GF, nr. 15, Februar 2016 flittigt refererer fra dette møde.

Niels Christian Schou, Formand
Godkendt på møde den 23. februar 2016

 

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsberetning 2011

Årsberetning 2010

Årsberetning 2009

Årsberetning 2008

Årsberetning 2007

Årsberetning 2006