Årsberetning 2017

Ved at læse årsberetningerne kan du få et overblik over, hvad Funder-Lysbro Lokalråd har arbejdet med gennem årene. Seneste årsberetning kan læses her på siden, mens der linkes til tidligere årsberetninger nederst på siden (pdf filer).

Årsberetning 2017

 

Trafik

Der været dialog med kommunen omkring flere trafikale problemstillinger. Dialogen har dog været udfordret af en stor personaleudskiftning i Teknik-og Miljøafdelingen. Trafikudvalget fortsætter ufortrødent arbejdet med at skabe sikker trafik i lokalområdet.

Kommunikation og samarbejde

Vi foretager løbende opdatering af website og Facebook side. Foreninger har mulighed for præsentation af deres forening samt at få optaget omtale af arrangementer i arrangements-kalenderen. Der arbejdes på en præsentationsfolder om områdets tilbud. Vi har i det forløbne år ikke oplevet interesse fra Funder skole og Funder GF til at få et lokalt samarbejdsorgan op at stå.

Vælgermøde

Lokalrådet havde i anledning af byrådsvalget arrangeret vælgermøde den 31/10. Vi havde et flot fremmøde af byrådskandidater, mens områdets borgere desværre ikke viste den store interesse for initiativet. På mødet blev foreslået kandidater til lokalrådet, disse blev valgt uden modkandidater.

Byfest på Toppen

En række borgere har taget et nyt initiativ, som vi håber bliver en tradition og som vi gerne støtter.

Træskulptur Ellingkvinden

Da lokalrådet tiltrådte i 2014, forsøgte vi at slå til lyd for en samlet plan for udsmykning af de mange nye rundkørsler i forbindelse med Silkeborgmotorvejen. Dette vandt ikke gehør, hvorfor lokalrådet valgte at arbejde videre med udsmykning af de to rundkørsler på Funder Kirkevej. Funder Kirkeby Vandværk opstillede i 2016 en træskulptur af Tollundmanden, denne fik i 2017 følgeskab af en træskulptur af Ellingkvinden. Skulpturen er doneret af Funder-Lysbro Lokalråd for midler, der blev indtjent som arrangør af Funder Ådal-løbet i 2012. Lokalrådet har ud over skulpturen taget initiativ til opstilling af to informationstavler, som fortæller om de to lokale moselig. Lokalrådet en stor tak skyldig til Silkeborg Kommune, Museum Silkeborg, Christians Anlæg, IBF Beton, Funderholme Smedje, Funder El-Service, Peter Petersen samt Vagn Pedersen for deres støtte og ulønnede indsats.

På lokalrådets vegne
Mette Toft, sekretær 

Godkendt på lokalrådsmøde den 27. februar 2018

Årsberetning 2017

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsberetning 2011

Årsberetning 2010

Årsberetning 2009

Årsberetning 2008

Årsberetning 2007

Årsberetning 2006