Årsberetning 2018

Ved at læse årsberetningerne kan du få et overblik over, hvad Funder-Lysbro Lokalråd har arbejdet med gennem årene. Seneste årsberetning kan læses her på siden, mens der linkes til tidligere årsberetninger nederst på siden (pdf filer).

Årsberetning 2018

Lokalrådet har i løbet af 2018 afholdt syv lokalrådsmøder, været medarrangør til et arrangement om bl.a. supercykelstier til Folkemødet i Silkeborg, samt deltaget i en lang række møder med diverse samarbejdspartnere.

Udvikling i området

Som i de senere år har der været fuld fart på boligbyggeriet i både Lysbro og Funder. Lokalrådet har indsendt høringssvar til alle lokalplaner, som har været sendt i høring i vores område.
Lokalrådet har holdt møde med Funder Menighedsråd og gensidigt orienteret om hinandens arbejde og drøftet samarbejdsmuligheder mhp. udvikling af vores lokalområde. Lokalrådet har ligeledes holdt møde med Funder GF, fodbold i forbindelse med afdelingens planer om at etablere en vinter-kunststofbane.

Trafik

Der været dialog med kommunen omkring flere trafikale problemstillinger. Flere af vores ønsker er strandet ved kommunen med henvisning til en kommende helhedsplan for Funder. Trafikudvalget fortsætter ufortrødent arbejdet med at skabe sikker trafik i lokalområdet med sikring af skoleelevernes cykelvej/skolevej som det primære fokus. I år er det bl.a. lykkedes at få ny asfalt på cykelstien på Funder Bakke og på Skolestien, der er opsat bomme for enden af flere cykelstier i området, ligesom der kort før jul blev etableret en cykelparkeringsplads nedenfor Funder Børnehus/Funder Hallen.

Kommunikation og samarbejde

Vi foretager løbende opdatering af website og Facebook side. Lokalrådet opfordrer alle lokale foreninger til at præsentere deres foreninger og arrangementer på lokalrådets hjemmeside.
Sammen med Sydbyens Aktivitetsråd og Silkeborg City Lokalråd var Funder-Lysbro Lokalråd arrangør af et velbesøgt Folkemøde arrangement ”Hvordan bliver Silkeborg Danmarks cykelby nr. 1?” Mødet bød på interessante oplæg fra Klaus Bondam og Rasmus Bartholdy og efterfølgende spændende debat mellem borgere, byrådsmedlemmer og debattører.
Lokalrådet deltager sammen med lokalrådene i Engesvang og Kragelund-Frederiksdal og Skov- og Naturstyrelsen i et samarbejde for brugere af Bøllingsø.

På lokalrådets vegne
Mette Toft, sekretær 

Årsberetning 2017

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsberetning 2011

Årsberetning 2010

Årsberetning 2009

Årsberetning 2008

Årsberetning 2007

Årsberetning 2006