Årsberetning 2019

Ved at læse årsberetningerne kan du få et overblik over, hvad Funder-Lysbro Lokalråd har arbejdet med gennem årene. Seneste årsberetning kan læses her på siden, mens der linkes til tidligere årsberetninger nederst på siden (pdf filer).

Årsberetning 2019

 

Lokalrådet har i 2019 afholdt 6 lokalrådsmøder, samt deltaget i en række møder med politikere, bygherrer og andre interessenter i lokalområdet.

 

Udviklingen i Funder-Lysbro

Der har gennem 2019 stadig været stor interesse for at bygge huse i Funder-Lysbro område og det ser ud til at forsætte ind i 2020. Der er i 2019 også sket en stigning af bebyggede industrigrunde ved motorvejen i Funder, hvilket også ser ud til at ville forsætte i 2020.
Der er i den forbindelse givet en del høringssvar til de enkelte lokalplaner fra lokalrådet. Det er et ønske fra lokalrådet, at der politisk bliver taget mere hensyn til indsendte høringssvar fra borgerne og lokalrådet, især når det drejer sig om dispensation i forhold til tidligere lokalplaner.
Udviklingen har gjort, at der i 2019 blev udarbejdet et områdestudie, som omfattede skolen, børnehaven, samt idrætsforeningen samt andre interessenter.
Forvaltningen lavede et katalog over de indkommende forslag, som blev fremlagt for byrådet. I den forbindelse blev det besluttet at prioritere 2 mulige projekter, som omfattede en cykelsti gennem hele skolen fra Funder Syd samt at renovere torvet mellem hallen og Børnehuset.
I 2019 startede arbejdet ligeledes med helhedsplanen for Funder, som skal indarbejdes i kommuneplanen for hele lokalområdet, og som kommer i høring i efteråret 2020.

Trafik

Der har i 2019 været en del drøftelser med de forskellige forvaltninger omkring sikker trafik i Funder-Lysbro. Især har der været arbejdet med manglende fortov i rundkørslen ved Rema 1000. Desværre er det ikke løst i 2019, men oplægget er videresendt, så det indgår i kommunens budget på anlægsområdet.
Der blev i februar-marts 2019 lavet et udkast i Vej- og Trafik til sikker skolevej på Funder Skolevej. Desværre blev oplægget ikke i første omgang udført, men lokalrådet har løbende presset på for at få det på dagsorden igen, hvilket ser ud til at lykkes i 2020.
En del af de andre projekter som bedre belysning ved stoppesteder, lys på cykelstier og andre indsendt ønsker fra lokalområdet er strandet grundet manglende økonomiske midler i kommunekassen.

Lokalrådet

Lokalrådet har i 2019 fået et nyt medlem i bestyrelsen, da Anton Hansen fra Funder har valgt at tage en tørn med arbejdet i lokalrådet. Bestyrelsen har ligeledes forsøgt at rekruttere et medlem i Lysbro, men desværre uden held. 

Årsberetning 2018

Årsberetning 2017

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsberetning 2011

Årsberetning 2010

Årsberetning 2009

Årsberetning 2008

Årsberetning 2007

Årsberetning 2006