Eksternt samarbejdsudvalg

Nedenfor kan du få et overblik over, hvad vi aktuelt arbejder med i lokalrådets eksterne samarbejdsudvalg.

Funder-Lysbro Lokalråds eksterne samarbejdsudvalg

 

Udvalget består af følgende medlemmer: Søren Svendsen, Tonny Meyer, Anton Hansen

Lokalrådet har taget initiativ til nedsættelse af et fælles kommunikationsudvalg for Funder-Lysbro området. Der er udarbejdet et kommissorium for udvalget.

Aktuelt består det fælles kommunikationsudvalg af Funder-Lysbro Lokalråd, Skolebestyrelsen for Funder-Kragelund Skoler og Funder GF.

Funder-Lysbro Lokalråd er drivkraften og står for administration og koordinering af information indadtil og udadtil fra de involverede aktører.

Vi vil fremadrettet søge samarbejde med andre lokalråd.

I vores interne kommunikationsudvalg arbejder vi aktuelt med nedenstående emner:

Nyhedsbrev

Det er muligt at udsende og tilmelde sig nyhedsbreve via Sitecore systemet, som anvendes til denne side. Vi vil på sigt benytte os af denne mulighed.

Annoncering i Funderinger, Funder GF's klubblad

Lokalrådet vil købe plads i Funderinger i forbindelse med f.eks. indkaldelse til borgermøder.

Opslag i lokalsamfundet

Lokalrådet vil benytte sig af opslag på offentlige opslagstavler i området i forbindelse med f.eks. indkaldelse til borgermøder.
Vi skal have kortlagt, hvor der findes offentlige opslagstavler.

Facebook

Lokalrådet er primo 2015 at finde på Facebook - du finder os på www.facebook.com/FunderLysbro.
Følg med på siden, likes modtages! Vi vil arbejde for en dynamisk side, evt. med mulighed for åbne diskussioner.

Vi vil primært anvende Facebook som en måde at sprede korte informationer til flest mulige, hurtigst muligt.
Lokalrådets hjemmeside vil uændret være der, hvor man finder vores komplette information og korrespondance.