Trafikudvalg

Nedenfor kan du få et overblik over, hvad vi aktuelt arbejder med i lokalrådets trafikudvalg.

Funder-Lysbro Lokalråds trafikudvalg 

 

Udvalget består af følgende medlemmer: Søren Svendsen, Tonny Meyer, Ulla Milling 

 

I vores trafikudvalg arbejder vi aktuelt med nedenstående trafikprojekter:

2-1 vej Kragelund-Funder Kirkeby

2-1 vejen fra Kragelund til Funder Kirkeby er opmærket og indviet i 2015. Lokalrådets ønske er og har altid været en rigtig cykelsti fra Kragelund til Funder Kirkeby. Lokalrådet modtager gerne tilbagemeldinger på, hvordan 2-1 vejen fungerer i praksis for de daglige brugere.

Funder Skolevej

Der ønskes trafiktælling med henblik på mulighed for ensretning/delvis lukning af Funder Skolevej mod landevejen jf. forslag fra lokalrådet.

Krydset v/Funder Skolevej/Funder Kirkevej

Buslomme, helleanlæg og kryds skal ændres, - er ikke konstrueret korrekt.

Uhensigtsmæssig parkering

Dårlige oversigtsforhold grundet parkering på Funder Bygade/Funder Kirkevej.

Manglende cykelsti/gangsti mellem de to rundkørsler ved Rema 1000

Manglende tunnel under Skærskovhedevej (rute 195)

Omlægning af busrute 5?

Bussen er tilsyneladende omlagt, den kører aktuelt ikke ad Funder Kirkevej mellem Funder Skolevej og Funder Bygade.

Drejergårdsvej

Vi følger trafikafviklingen på Drejergårdsvej i forlængelse af Silkeborg Motorvejens åbning og den øgede trafik fra Hvinningdal mod/fra afkørsel 33 Funder.

Lysbrogade

Vi følger trafikafviklingen på Lysbrogade i forlængelse af de mange nye byggerier på teglværksgrunden.

Herningvej

Vi følger trafikafviklingen på Herningvej i forlængelse af de mange nye byggerier på teglværksgrunden.

Herningvej/Drewsensvej Vest

Lokalrådet følger udviklingen tæt i forhold til forslag om forlængelse af Drewsensvej mod vest og dermed forventet øget trafik på Herningvej. Lokalrådets planudvalg har indsendt bemærkninger til den VVM undersøgelse, der på et tidspunkt skal udføres.
Projektet kommer tidligst på kommunens budget i år 2018.

Der arbejdes på løbende møder med kommunen angående trafikforholdene i både Funder og Lysbro.