Trafikudvalg

Nedenfor kan du få et overblik over, hvad vi aktuelt arbejder med i lokalrådets trafikudvalg.

Funder-Lysbro Lokalråds trafikudvalg 

 

Udvalget består af følgende medlemmer: Søren Svendsen, Tonny Meyer, Ulla Milling 

 

I vores trafikudvalg arbejder vi aktuelt med nedenstående trafikprojekter:

2-1 vej Kragelund-Funder Kirkeby

2-1 vejen fra Kragelund til Funder Kirkeby er opmærket og indviet i 2015. Lokalrådets ønske er og har altid været en rigtig cykelsti fra Kragelund til Funder Kirkeby. Lokalrådet modtager gerne tilbagemeldinger på, hvordan 2-1 vejen fungerer i praksis for de daglige brugere.

Funder Kirkevej

Dårligt udsyn fra Funder Kirkebytoften ønskes afhjulpet f.eks. med spejl på modsatte side.
Dobbeltrettet cykelsti ønskes forlænget fra østlige helleanlæg og til Funder Kirkebyvænget.
Skal der indføres p-forbud på Funder Kirkevej?

Funder Skolevej

Der ønskes trafiktælling med henblik på mulighed for ensretning/delvis lukning af Funder Skolevej mod landevejen jf. forslag fra lokalrådet.

Krydset v/Funder Skolevej/Funder Kirkevej

Buslomme, helleanlæg og kryds skal ændres, - er ikke konstrueret korrekt.

Manglende cykelsti/gangsti mellem de to rundkørsler ved Rema 1000

Omlægning af busrute 5?

Ruten ønskes omlagt, så der bliver betjening af de nye boligområder i Funder og Lysbro.

Drejergårdsvej

Vi følger trafikafviklingen på Drejergårdsvej i forlængelse af Silkeborg Motorvejens åbning og den øgede trafik fra Hvinningdal mod/fra afkørsel 33 Funder.

Lysbrogade

Vi følger trafikafviklingen på Lysbrogade i forlængelse af de mange nye byggerier på teglværksgrunden.

Herningvej

Vi følger trafikafviklingen på Herningvej i forlængelse af de mange nye byggerier på teglværksgrunden.

Der arbejdes på løbende møder med kommunen angående trafikforholdene i både Funder og Lysbro.