Udvalg for lokal udvikling

Nedenfor kan du få et overblik over, hvad vi aktuelt arbejder med i lokalrådets udvalg for lokal udvikling.

Udvalg for lokal udvikling

 

Udvalget består af følgende medlemmer: Thomas Larsen, Mette Toft 

 

I vores interne udvalg for lokal udvikling arbejder vi løbende med nedenstående emner:

Lokalplaner

Grundet den kraftige udvikling af vores lokalområde er der mange lokalplaner og forhold at følge med i, forholde sig til og indsende bemærkninger til. Vi opfordrer alle borgere til at følge med i lokalplanerne for Silkeborg Kommune, de findes ved at følge dette link. Vær opmærksom på menuopdelingen med "Under udarbejdelse", "Forslag" og "Vedtagne". Vi modtager meget gerne fra input og informationer fra lokalområdets borgere.

Herningvej/Drewsensvej Vest

Lokalrådet følger udviklingen tæt i forhold til forslag om forlængelse af Drewsensvej mod vest og dermed forventet øget trafik på Herningvej. Lokalrådets planudvalg har indsendt bemærkninger til den VVM undersøgelse, der på et tidspunkt skal udføres.
Projektet kommer tidligst på kommunens budget i år 2018.

Landsbyfornyelse

Vi holder øje med udviklingen i vores lokalområde og vil efter behov indstille kandidater til landsbyfornyelsespuljen. Generelt kan vi kun opfordre grundejere til at holde bygninger i pæn og god stand samt til at undgå skrot og affald på ejendommen.