Udvalg for lokal udvikling

Nedenfor kan du få et overblik over, hvad vi aktuelt arbejder med i lokalrådets udvalg for lokal udvikling.

Udvalg for lokal udvikling

Udvalget består af følgende medlemmer: Thomas Larsen, Mette Toft og Anton Hansen

I vores interne udvalg for lokal udvikling arbejder vi løbende med nedenstående emner:

Lokalplaner

Grundet den kraftige udvikling af vores lokalområde er der mange lokalplaner og forhold at følge med i, forholde sig til og indsende bemærkninger til. Vi opfordrer alle borgere til at følge med i lokalplanerne for Silkeborg Kommune, de findes ved at følge dette link. Vær opmærksom på menuopdelingen med "Under udarbejdelse", "Forslag" og "Vedtagne". Vi modtager meget gerne fra input og informationer fra lokalområdets borgere.

Ny strategi for byudvikling

Den 17. december 2018 har Byrådet godkendt et forslag til planstrategi 2040. Den sætter retningen for, hvordan Silkeborg Kommune fysisk skal udvikle sig frem mod 2040. Planen stiller skarpt på otte fokusområder, der skal være med til at sikre den fremtidige udvikling i Silkeborg by og omegnsbyerne:

• Udvikling af Silkeborg midtby

• Udvikling af omegnsbyerne

• Silkeborg by vokser

• Eriksborg – en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe

• Attraktive erhvervsarealer

• Trafik og mobilitet

• Boliger for alle

• Klima og bæredygtighed

Hvert område understøttes af konkrete handlinger og initiativer, som skal medvirke til at realisere byrådets visioner og den ønskede udvikling.

Du kan læse mere om de otte fokusområder og byrådets visioner Planstrategi 2040.