Korrespondance før 2014

Listen herunder viser alle lokalrådets korrespondancer og informationer før 2014 - på tværs af emner - sorteret med de nyeste øverst.

27-11-2013    Funder Børnehus - Referat af dialogmøde 03.

28-11-2013   Svar fra Vej og Trafik vedr. 2 minus 1 vej / trafikchikaner Moselundvej

17-11-2013    Foreløbige planer over ny daginstitution ved Funder Skole.

17-11-2013    Referat fra programudvalgsmøde Børn- og Ungeafdelingen 7. nov. 2013.

10-11-2013    Kommentar til programudvalgsmøde Børn- og Ungeafdelingen 7. nov. 2013.

23-08-2013    Svar fra Kommissarius vedr. vejstøj fra motorvejen.

22-08-2013    Brev til Vejdirektoratet og Kommissarius vedr. vejstøj.

31-07-2013    Behandling af huskeseddel fra Lokalrådet om vej gennem Funder Kirkeby.

28-05-2013    Kommentar til "Forslag til Politik og strategi for samarbejdet mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune.

21-05-2013    Kommentarer til dispensation til Lokalplan 40.05.

07-04-2013    Høringssvar vedr. Kommuneplan 2013 - 2025

07-03-2013    Høringssvar vedr. bybus rute 5.

04-12-2012    Børne- og ungeudvalget har godkendt indstillingen fra Børne- og Familiechefen og Skolechefen vedr:

Den lokale huskeseddel:

 

08-11-2012    Email til Vej og Trafik i S.K. vedr. trafikdæmpning på Funder Kirkevej i Funder Kirkeby.

28-07-2012    Lokalrådets høringssvar til Lokalplan 12-007. Boligområde i Lysbro.

17-04-2012    Referat af møde med vej og trafik i S.K. vedr. cykelstier i Funder By.

28-02-2012    Referat af møde 9.01.2012 med Vej og Trafik vedr. Funder Kirkevej i Funder Kirkeby.

23-10-2011    Lokalrådets høringssvar til Lokalplan 14-003. Centerområde i Funder. 

05-10-2011    Lokalrådets referat fra Borgermøde om Lokalplan 14-003. Centerområde i Funder

03-10-2011    Høringssvar vedr. buskøreplan til Funder/Kragelund 2012 - 2013.

26-07-2011    Høringssvar vedr. fjernvarme i Funder, Funder Kirkeby og Lysbro

22-06-2011    Email til LAG vedr. projekt udvikling af Lokalsamfund.

22-06-2011    Svar på henvendelse fra den Kreative Skole vedr. Kulturbus.

22-06-2011    Kommentar til Kommunens Sundheds- og Ældrepolitik høringsversion 26. maj 2011.

11-04-2011    Høringssvar vedr. buskøreplaner til Funder 2011 - 2012.

28-03-2011    Lukning af Funder kirkevej. Referat fra møde mellem Vejdirektoratet, Silkeborg Kommune, arbejdsgruppen og Lokalrådet.

03-03-2011    Anbefaling til Arbejdsgruppen af borgere i Funder Kirkeby, vedr. klage over lukning af Funder Kirkevej.

30-09-2010    Lokalrådet indsender den lokale Huskeseddel til Silkeborg Kommune.

 

22-09-2010    Email fra Lokalrådet til Frank Borch- Olsen og svar fra denne.

20-09-2010    Brev til Silkeborg Kommune vedr. fartdæmpende foranstaltninger i Funder Kirkeby.

28-07-2010    Silkeborg Kommunes svar på lokalrådets brev af 13.04.2010. Vedr. fartdæmpende foranstaltninger og omfartsvej ved Funder Kirkeby.

19-05-2010    Miljøcenter Århus bekræftelse på modtagelse af Lokalrådets Høringssvar vedr. højspændingsledningen Kassø - Tjele.

18-05-2010    Lokalrådets Høringssvar til Højspændingsledningen Kassø - Tjele.

04-02-2010    Lokalrådets udtalelse til Funder Gymnastik Forening vedrørende opførelse af fitness - center.

07-12-2009    Lokalrådets udtalelse vedrørende bogbus betjeningen fra 1 januar 2010

25-11-2009    Kultur og Fritidsudvalget fremsender 2 forslag til fremtidig holdeplads for Bogbussen til høring i lokalrådene.

16-11-2009    Silkeborg Kommune vil nedlægge bogbussen i Funder.

02-04-2009    Lokalrådets kommentar til Kommuneplan 2009-2020 og Trafikplan 2009.

26-03-2009    Lokalrådet og Funder Kirkeby Borgerforening indsender ønske om fartdæmpende foranstaltninger i Funder Kirkeby.

03-03-2009    Lokalrådets referat fra Borgermøde om forslag til Kommuneplan 2009-2020 og Trafikplan 2009.

10-02-2009    Forslag til forbedret cykelrutenet i den nordvestlige del af Silkeborg Kommune.

26-03-2008    Høringssvar i forbindelse med høring af forslag til det fremtidige klubarbejde i Silkeborg Kommune.

02-11-2008    Brev til Vejdirektoratet vedr. fartdæmpning i Funder Kirkeby.

22-07-2008    Udtalelse vedr. Silkeborg Kommunes Forslag til lokalplan for boligområdet mellem Grøndalsgårdvej og Funder Skovvej. 

27-02-2008    Udtalelse vedr. forslag til ny klubstruktur i Silkeborg Kommune.

13-02-2008    Svar fra Silkeborg Kommune Plan og Miljø vedr. Strukturplanen for Funder. Lokalrådets brev af 10. jan. 2008.

10-01-2008    Brev til Kommunen vedr. 435 boliger i stedet for 300 i det nye boligområde mellem Funder By og Grøndalsgårdvej. Er strukturplanen blevet ændret.

06-12-2007    Udviklingsstrategi for Silkeborg Kommune.

16-11-2007    LAG Silkeborgs udviklingsstrategi klar til godkendelse.

02-11-2007    Høringssvar udviklingsstrategi i Silkeborg Kommune.

29-10-2007    DSI Silkeborg, oplæg til projekt handikapguide 2008. 

06-08-2007    Svar fra Silkeborg Kommune vedr. vandproblemer og lys.

24-07-2007    Brev til Silkeborg Kommune vedr. vandproblemer på Buskhedevej og lys på Funder Skolesti.