Børne- og Ungeudvalg

Lokalrådets Børne- og Ungeudvalg har ansvaret for kontakten til myndigheder i sager som vedrører børn og unge. Vi tager gerne sager op fra henvendelser fra områdets borgere.

Børne- og Ungeudvalgets korrespondance

 

Note: Alle filer der linkes til er pdf filer.

 

27-11-2013    Funder Børnehus - Referat af dialogmøde 03. 

17-11-2013    Foreløbige planer over ny daginstitution ved Funder Skole.

17-11-2013    Referat fra programudvalgsmøde Børn- og Ungeafdelingen 7. nov. 2013.

10-11-2013    Kommentar til programudvalgsmøde Børn- og Ungeafdelingen 7. nov. 2013.

04-12-2012    Børne- og udvalgschefen har godkendt indstillingen fra Børne- og Familiechefen og Skolechefen vedr:

Den lokale huskeseddel:

26-03-2008    Høringssvar i forbindelse med høring af forslag til det fremtidige klubarbejde i Silkeborg Kommune.

27-02-2008    Udtalelse vedr. forslag til ny klubstruktur i Silkeborg Kommune.