Kommuneplaner

Overblik over Silkeborg Kommunes kommuneplaner.

FLL logo positiv

Links til relevante sider på Silkeborg Kommunes hjemmeside:

Kommunens hjemmeside:

Silkeborg Kommunes hjemmeside

Planer:

Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040

Kommuneplan 2017-2028

Kommuneplanen 2013-2015

Funder-Lysbro Lokalråds input til revision af Kommuneplan 2013-2025, pkt. 3 ”Friluftsstrategi” (01.06.2016)

Overordnet mål:
At åbne adgangen til Funder Ådal samt at skabe forbindelse mellem vest og øst gennem naturen

Generelt:
• Lettere adgang til naturen samt skiltning til faciliteter/seværdigheder
• Fælles områdekort/internetportal/App med angivelse af cykelstier, vandreruter, P-pladser, seværdigheder, grønne arealer/legepladser etc.
• Parkeringsmuligheder: Bøllingsø Østside, A15 Hørbylunde, Funder Station, Herningvej m.fl

Forslag til gå/vandre/løbe/cykelstier:
• Vest-Øst forbindelsesvandrerute mellem Hærvejen, Aarhus-Silkeborg Vandrerute og Trækstien
• Naturcykel/gangsti fra Bøllingsø over Funder Kirkeby, Funder og Lysbro til Silkeborg Midtby
• Cykelsti Funder Station-Herningvej - Lysbro Skov (langs Langsøen) - Odden (også adgang for cyklister fra Hvinningdal)
• Cykelrute som forbinder Den skæve Bane, Kjellerup Banen og Horsens-Silkeborg Banen
• ”Blå rute”, Hjertestier, Kløverstier, Spor i landskabet – hvordan får vi sådanne stier?
• Mountainbike ruter

Ideer i øvrigt:
• Fugleudkigstårne ved Bøllingsø og i Funder Ådal
• Rawfitness og naturlegepladser
• Skolen ud i naturen, - faciliteter hertil (geologi, historie, biologi, meteorologi, astrologi etc.)
• Informationstavler: Istidslandskab, historie, teglværkshistorie etc. (Digitale tråde (website)) 

 

*** Udløbet opfordring til borgere og forening i Funder-Lysbro området! (20.01.2016) ***

Vort lokalområde er af Silkeborg Kommune udpeget som fremtidigt byvækstområde. Vi kan derfor se frem til store ændringer af vort lokalområde mange år frem.

I Funder-Lysbro Lokalråd er vi påbegyndt arbejdet med at revidere og realisere nogle af de ideer, som er skitseret i handlingsplanen ”Funder-Lysbro - Fremtidens lokalsamfund” udarbejdet af det tidligere lokalråd.

Funder GF arbejder på en hal 2, Funder Børnehus og Silkeborgmotorvejen åbner snart, - så ændringerne af vort lokalområde er allerede i gang.

Silkeborg Kommune er netop påbegyndt revisionen af kommuneplanen 2013-2025. Lokalrådet har i den forbindelse modtaget en opfordring til at indsende ønsker og ideer til den fysiske planlægning for Funder, Funder Kirkeby og Lysbro.

Revisionen har seks fokusområder:
1. Plads til vækst
2. Fleksibilitet i planlægningen
3. Friluftsstrategi
4. Skybrudsplanlægning
5. Trafikplan
6. Byens skala

Funder-Lysbro Lokalråd sender hermed denne opfordring om at bidrage med input videre til alle områdets borgere og foreninger. Send ønsker og forslag til os på info@funder-lysbro.dk senest den 29. februar 2016. Vi forventer efterfølgende at afholde et borgermøde primo april og i forlængelse heraf at lave et samlet input for vort område til den kommunale forhøring, som finder sted i løbet af maj 2016.

Læs mere:
www.facebook.com/FunderLysbro

Vi ser frem til at få rigtigt mange gode forslag og ideer til udviklingen af vort lokalområde!