Lokalplaner

Hvad er lokalplaner og hvor kan man finde oplysninger om lokalplaner.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er et retligt bindende dokument, der fastlægger retningslinjerne for, hvordan et bestemt område må anvendes og udformes. For eksempel:

 

  • Hvad området og bygningerne må bruges til
  • Hvordan bygninger, veje og stier må placeres og udformes
  • Hvor der skal være friarealer og hvordan de skal indrettes
  • Hvilke huse og bymiljøer, der er bevaringsværdige

 

Bestemmelserne i en lokalplan skal sikre, at et område anvendes og udformes i overensstemmelse med planlovens formålsbestemmelse (§ 1) og under hensyn til omgivelserne og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen.

En lokalplan kan kun regulere den fremtidig anvendelse og bebyggelse af et område. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold.

Læs mere om lokalplaner på kommunes website.

For at få et opdateret overblik over lokalplaner for Funder-Lysbro området, henviser vi til at besøge Silkeborg Kommunes hjemmeside om lokalplaner i Silkeborg.

Vær opmærksom på, at der skelnes mellem:

 

  • Aktuelle høringer
  • Vedtagne planer
  • Planer i forslag
  • Planer i høring

 

 Der kan søges efter lokalplanen vha. adresse, matrikel- eller lokalplannummer.