Lokalplaner

Links til lokalplaner for Funder-Lysbro området.

Nedenfor følger links til lokalplaner for Funder-Lysbro området.

Vi forsøger at holde siden fuldt opdateret, men henviser til at besøge Silkeborg Kommunes hjemmeside for at få et samlet fuldt overblik over samtlige kommunens lokalplaner.

 

Lokalplaner og byplanvedtægter i Funder:

 

Hesselhus området - Byplanvedtægt nr. 35

Område i Funder øst for Drejegårdsvej - Lokalplan nr. 61.02

Del af Funder by nord for landevejen - Lokalplan nr. 61.03

Område ved Grøndalsgårdvej - Lokalplan nr. 161.02

Område for jordbrugsparceller - Lokalplan nr. 161.04

Boligområde ved Funder Bygade og Drejegårdsvej i Funder - Lokalplan nr. 161.05

Ellingbanen - Lokalplan nr. 161.06

Funder Kirkebytoften - Lokalplan nr. 161.07

Golfbane i Tollund - Lokalplan nr. 161.08

Boligområde mellem Grøndalsgårdvej og Funder Skovvej - Lokalplan nr. 14-001

Erhvervsområde ved Skærskovhedevej - Lokalplan nr. 14-002

Centerområde mellem Skærskovhedevej og Funder Bygade - Lokalplan nr. 14-003

 

Lokalplaner og byplanvedtægter i Lysbro:

 

Område ved Lysbrogade - Lokalplan nr. 40.05

Farmen - Lokalplan nr. 112.07

Område ved Lysbrogade - Lokalplan nr. 112.08

Boligområde ved Herningvej - Lokalplan nr. 112.13

Boligområde ved Lysbrogade og Vestre Ringvej - Lokalplan nr. 112.16

Et område til boliger, butikker og off. formål ved Herningvej - Lokalplan nr. 12-003

Bolig- og naturområde Lysbrogade - Lokalplan nr. 12-007

Boliger ved Herningvej - Lokalplan nr. 12-009