Nærdemokrati

Silkeborg kommunes strategi og politik for nærdemokrati og samarbejde med lokalrådene.

Nærdemokrati

Silkeborg Kommune vil have Danmarks bedste nærdemokrati. Et tæt samspil mellem borgere, politikere og administration giver det bedste grundlag for at træffe de kommunale beslutninger. Og de bedste resultater!

Når kommunen samarbejder med et lokalområde, repræsenteres borgerne af områdets lokalråd. Lokalrådet er kommunens faste dialogpartner, når det gælder forhold, der har generel lokal interesse og betydning for lokalområdet. Borgerne i de enkelte lokalområder vælger lokalrådet, som dækker et geografisk område, typisk et skoledistrikt.

Byrådet i Silkeborg Kommune har nedsat et Nærdemokratiudvalg under Økonomi og Erhvervsudvalget. Nærdemokratiudvalget sikrer, at nærdemokrati er en naturlig og integreret del af det politiske og administrative arbejde i Silkeborg Kommune. Dette gøres bl.a. ved at inddrage lokalrådene og eksperimentere med involverende og innovative dialogformer.

Alle borgere, foreninger m.v. kan til enhver tid henvende sig til kommunen uafhængig af lokalrådet. 

Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune (pdf)

Links:

Nærdemokratiudvalgets hjemmeside

Nærdemokratiudvalgets medlemmer

Lokalråd i Silkeborg Kommune