Politiske beslutninger 2017

Nedenfor kan du få et overblik over de politiske beslutninger, som er truffet vedrørende Funder-Lysbro lokalområde i 2017.

December 2017

De gamle kloakker i Funder har brug for aflastning

En del af spildevandssystemet i Funder er i dag ældre og nedslidt. Derfor har byrådet besluttet at sende et tillæg til områdets spildevandplan i 8 ugers høring. Tillægget gør det muligt at etablere en ny pumpestation med et spildevandsbassin, en ny transportledning mellem Funder og Hvinningdal for at aflaste store dele af det ældre system. Projektet skal desuden håndtere regnvand og spildevand fra en ny byggemodning på Funder Allé og fra en nybygget Rema 1000.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 4)

Demensegnede plejeboliger

7 plejeboliger ved Lysbro Plejecenter er mærket som demensegnede. Det har byrådet netop godkendt, efter at repræsentanter fra Plejecentersektionen og Staben for Sundhed og Omsorg har udfyldt et skema for mærkning af demensegnede boliger for Silkeborg Kommune.
Mærkningen sker på baggrund af en ny bekendtgørelse fra oktober 2017, som betyder at kommunernes plejeboliger skal mærkes i forhold til, hvor egnede boligernes fysiske indretning er for borgere med en demenssygdom.
(Byrådet 18.12.2017, punkt 16)

Oktober 2017

Nyt kvarter med 80 boliger i Lysbro

Flere og flere flytter til Silkeborg Kommune, og nu bliver der plads til endnu flere i Lysbro i området syd for Herningvej. For byrådet godkendte en lokalplan, der giver plads til cirka 80 boliger i form af fire punkthuse på 4-6 etager. Det skal være stier og rekreative områder mellem bygningerne, der skal være træer og lignende ud mod Herningvej – blandt andet for at dæmpe støj. I alt dækker lokalplanen et areal på cirka 1,3 hektar.
(Byrådet 30.10.2017, punkt 3)