Sejlgaard

Lokalområdets historie

Funder ligger centralt i Jylland på Hærvejen, som forbandt det nordlige Jylland med Nordtyskland. De første bopladser blev anlagt i Funder i stenalderen ved Bølling Sø. De mange gravhøje fra den Yngre Stenalder og fra Bronzealderen vidner om en vedvarende bosætning i området. 

I jernalderen blev der udvundet jern af myremalmen i betydeligt omfang.  Jernudvindinger fortsatte helt op i 1600-tallet. Fra begyndelsen af jernalderen stammer de berømte moselig af Tollundmanden og Ellingkvinden, som blev sænket ned i mosen i Bjældskovdal (ved Bøllingsø).

Kirken i Funder Kirkeby stammer fra tiden før 1050 og regnes for en perle blandt landsbykirker i Danmark.

I middelalderen blev Sejlgård opført, og der er fundet rester af en vandmølle i Funder Ådal. Helt frem til slutningen af 1600-tallet var Funder og Lysbro et skovområde vekslende med agre, heder, moser og kær og overdrev. Under svenskekrigene blev dele af skoven fældet og samtidig satte en forarmning af landskabet ind. Store dele af området blev omdannet til hede og var plaget af sandflugt. Befolkningstallet i Funder faldt og var i 1801 på kun 286.

Med indvielsen af jernbanen til Funder i 1877 kom industrialiseringen til Funder og Lysbro. Her skal specielt nævnes karetfabrikkerne i Funder og i Funderholme, teglværkerne i Lysbro og værktøjsfabrikken i Lysbro. I 1931 blev Danmarks første elektrificerede mejeri indviet i Funder.