Funder-Lysbro Unlimited

Vi er privilegerede ved en enestående og utrolig flot natur i vores lokalområde. Vi har en række naturområder, naturstier, vandreruter og cykelruter, som vi er glade for at kunne præsentere som en del af Silkeborg Unlimited, Danmarks Outdoor Hovedstad.

Mosehul i Funder Ådal

Funder-Lysbro Unlimited, natur og udeliv i vores område

Funder og Lysbro er domineret af natur, skov og landbrugsområder. Funder Ådal er et enestående og bevaringsværdigt område i Danmark. Ådalen udgør et meget stort og sammenhængende naturområde, der dels fungerer som et stort kerneområde, dels som en af de vigtigste jyske spredningsveje for vilde dyr og planter mellem Gudenå-systemet og Karup Å-systemet.

Funder Å udspringer i området ved den genskabte Bølling Sø, løber mod øst i tunneldalen og løber ud i Ørnsø ved Silkeborg. Selve vandløbet er målsat som særligt naturområde.

I Funder-Lysbro veksler landbrugsarealer med natur i mosaik på en måde, som er enestående og giver gode vilkår for dyrelivet. Der er et særligt righoldigt dyre- og planteliv i Funder Ådal, men også i resten af Funder og Lysbros skove og naturområder. Flere af ådalens vilde dyre- plantearter er sjældne (odder, orkideer, isfugl, krondyr m.fl.).

På undersiderne præsenterer vi en række muligheder for at komme ud i naturen i vores lokalområde og blive en del af Silkeborg Søhøjlandets unikke natur og dens mange udfoldelsesmuligheder.