Udsigt over Bølling Sø

Bølling Sø

Vores lokalområde grænser på en kort strækning op til den i 2004 re-etablede Bølling Sø.

Bølling Sø er placeret på vandskellet på den jyske højderyg i en højde af 67,25 (max.) over havet. Den er en af Danmarks højst beliggende søer, og den hører til de 20 største søer i Danmark. Der er ingen tilløb til søen, som får sit vand fra nedbøren og de omkringliggende bakker.

Bølling Sø blev dannet for ca. 10.000 år siden efter den sidste istid. Søen har i stenalderen været rammen om en af de tidligste jægerkulturer i Danmark, og der er fundet mange spor af hærvejens forskellige forløb. De berømte moselig Ellingkvinden og Tollundmanden blev begge fundet i Bjældskov Dal på østsiden af søen. Ellingkvinden blev fundet i 1938 og Tollundmanden i 1950 under tørvegravning. Begge moselig kan ses på Museum Silkeborg. Læs mere om de to moselig.

Det er muligt at gå, løbe, cykle og ride i området omkring Bølling Sø. Vandrestien rundt om søen er ca. 12 km lang.

Søen tiltrækker også mange fugle og fugleinteresserede. Frem til juli 2014 har man observeret ikke færre end 201 fuglearter i området omkring Bølling Sø.

Se mere på:

Naturstyrelses website 
Dansk Ornitologisk Forenings website

Eller download:

Bølling Sø - hvor fortid og nutid mødes (pdf)
Bølling Sø 12000 år (pdf)