Funder Ådal

Funder Ådal strækker sig i hele vort lokal område fra Bølling Sø i vest mod Ørnsø i øst.

Funder Ådal

Funder Ådal og Funder Å

Funder Ådal er et enestående og bevaringsværdigt område i Danmark. Ådalen udgør et meget stort og sammenhængende naturområde, der dels fungerer som et stort kerneområde, dels som en af de vigtigste jyske spredningsveje for vilde dyr og planter mellem Gudenåsystemet og Karup Å-systemet.

Funder Å udspringer i området ved den genskabte Bølling Sø, løber mod øst i tunneldalen og løber ud i Ørnsø ved Silkeborg. Åen har et stærkt fald og er det eneste vandløb i Danmark, som kan sammenlignes med en norsk elv. Det oprindelige navn på Funder Å har formodentlig været Funda, som betyder 'den hurtigt løbende'. Selve vandløbet er målsat som særligt naturområde. Vandet tilføres som grundvand med næsten konstant temperatur året rundt. Åen er en af de få i Danmark, som ikke er rettet ud eller på anden måde reguleret. 

Der er et særligt righoldigt dyre- og planteliv i Funder Ådal. Flere af ådalens vilde dyre- plantearter er sjældne og/eller rødlistede (odder, orkideer, isfugl, krondyr m.fl.).

Download kommunens Blå folder - Funder Ådal (pdf) med forslag til gåture i Funder Ådal i området ved Hesselhus.

Download teksten på kommunens oplysningstavler i Funder Ådal (pdf): Funder Ådal 1 - Funder Ådal 2.