Geografi

Funder Lysbro består af flere små samfund. Funder Kirkeby, -Funder by, Funder Station, Funder Bakke Funder Holme og Lysbro.

Funder ligger som en høj slette med små bakket terræn med en del moser og omgivet af dale med høje, stejle skrænter på næsten alle sider. Mod syd afgrænses Funder af den dybe Funder ådal, hvor åen har skåret sig ned i en tunneldal fra den seneste del af istiden. Mod vest er grænsen Bølling Sø, mod nord Skeldalen og mod øst Mølledals Å. En del af Hørbylunde Plantage syd for Funder Å hører til Funder. Udover de landskabelige kvaliteter fremstår Funder Ådal som et sammenhængende naturområde. Ådalen er en yderst vigtig spredningsvej for vilde dyr og planter mellem Vest- og Østjylland.

Lysbro ligger ved foden af Funder Bakke og afgrænses mod syd af Funder Å, som munder ud i Ørnsø og mod vest af Lysåen. Mod nord ligger bakkerne i Hvinningdal og Silkeborg Langsø, som Lysåen munder ud i.