Ørnsø

Ørnsøstien

Ørnsøstien er en ca. 3 km lang vandrerute gennem den afvekslende natur ved Ørnsø. Det er muligt at opleve naturskov, eng, mose ikke mindst fugleliv på turen rundt om søen. På vandet ses gæs, blishøner og ænder. Isfugle og hejrer ses ofte ved søbredderne. I sumpskoven opleves et rigt småfugleliv, som især høres om foråret, når fuglesangen fra mejser og sangere topper. I den sydvestlige ende af søen høres nattergalen.  Om efteråret kan man være heldig at se ”sort sol”: flokke af stære dansende over søen.

Stien fører forbi Kunstcentret Silkeborg Bad og Silkeborg Bunkermuseum. Undervejs passeres fire broer, som går over Lyså, Sandemandsbækken, Funder Å og Dødeå. 

Bemærk: Dele af stien kan være oversvømmet i perioder.

Stien blev etableret i sommeren 2010.